BAitul Maal Part II

BAitul Maal Part II

A.     PENDAHULUAN Dalam masalah Baitul Mal yang merupakan perbendaharaan Negara, dipisahkan harta Negara dari pada harta kepala Negara ...
Read More
Baitul Maal

Baitul Maal

A. Pendahuluan Pi syukur kehadirat Allah SWT yang berkat rahmat dan hidayahnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah tentang ” Bai...
Read More