Pengertian Zakat

Pengertian Zakat

Pengertian Zakat

A. Pengertian Zakat Seccara etimologi, kata zkat dalam bahasa arab mempunyai berbagai macam arti. Menurut asalnya zakat berarti an-namwu ...

Under Writing,Polis,dan Premi

Under Writing,Polis,dan Premi

Under Writing,Polis,dan Premi

A.Pendahuluan Apabila kita mendengar kata UnderWriting,Polis,dan Premi kita akan teringat dengan asuransi yang mana Under Writing sendiri ad...

Talfiq

Talfiq

Talfiq

Pada zaman sekarang ini banyak sekali diperdebatka masalah-masalah mazhab dikalangan masyarakat,mereka banyak yang mempermasalahkan mazhab-m...

Gadai (Rahn) dan Hukumnya

Gadai (Rahn) dan Hukumnya

Gadai (Rahn) dan Hukumnya

A.Pendahuluan Belakangan ini kita sering mendengar istilah gadai di kalangan masyarakat,khususnya masyarakat menengah ke bawah.Gadai atau ...

Asas Legalitas Jarimah Hudud, Qishosh,Ta'zir

Asas Legalitas Jarimah Hudud, Qishosh,Ta'zir

Asas Legalitas Jarimah Hudud, Qishosh,Ta'zir

Jarimah HUDUD Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan ole...

Ayat-Ayat Ahkam (ZIHAR)

Ayat-Ayat Ahkam (ZIHAR)

Ayat-Ayat Ahkam (ZIHAR)

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Manusia diciptakan oleh Allah dengan karakter yang berbeda. Inilah yang menyebabkan keragaman ek...

Darah Istihadah

Darah Istihadah

Darah Istihadah

“Darah istihadhah ialah darah penyakit yang keluar dari faraj perempuan. Darah ini bukanlah merupakan darah haid atau darah nifas. Ia adalah...

MUDHARABAH Dalam Asuransi Syariah

MUDHARABAH Dalam Asuransi Syariah

MUDHARABAH Dalam Asuransi Syariah

BAB I PENDAHULUAN Asuransi syariah yang berlandaskan hukumn syariat islam, kini telah ada sejak dahulu bahkan sampai sekarang ada dan suda...
Copyright © 2013 Kumpulan Tugas Makalah | Partner Pathmo Media And Oto News